Carregant...
 

Llei 68/2010, del 22 de setembre, de crèdit extraordinari per fer front als treballs de manteniment de maquinària, instal·lacions i equipament del Centre Nacional de Trànsit (Cenatra)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 22 de setembre del 2010 ha aprovat la següent:

Llei 68/2010, del 22 de setembre, de crèdit extraordinari per fer front als treballs de manteniment de maquinària, instal·lacions i equipament del Centre Nacional de Trànsit (Cenatra)

Exposició de motius

El Projecte de pressupost per a l’exercici 2010 preveia una dotació per fer front a diversos treballs de manteniment de maquinària, instal·lacions i equipament del Centre Nacional del Trànsit.

Aquesta previsió corresponia als crèdits per finançar les despeses següents:

D’una banda, la revisió de preus del manteniment i de l’explotació de les instal·lacions internes i externes dels túnels del CECOT, segons l’índex de preus publicat al BOE.

D’altra banda, el manteniment dels cinemòmetres situats a les carreteres generals i la previsió de les possibles reconfiguracions automàtiques o remotes dins de la programació, ja que cal que una empresa especialitzada en faci anyalment una homologació i certifiqui que els radars funcionen i mesuren correctament.

També, el manteniment de nous semàfors instal·lats a diversos punts del Principat que no formen part de l’anella verda d’evacuació del túnel del Pont Pla ni del carril prioritari multiús. Els comuns han sol·licitat aquests semàfors a causa de la inseguretat viària de la via, i les cruïlles semafòriques estan situades al pont de Fontaneda, CG núm. 1 - zona edifici el Molí, plaça Laurèdia, zona de les Arades de la parròquia de Sant Julià de Lòria, i CG núm. 2 - Pleta d’Escaldes i CG núm. 2 - benzinera Artal de la parròquia d’Escaldes-Engordany, i CG núm. 3 - Aldosa, i CG núm. 3 - pont de Giberga de la parròquia de la Massana. I el manteniment del control estadístic del moviment d’entrada i sortida de vehicles a la frontera del riu Runer.
LesLleis.com

Quan el Consell General no aprova la Llei del pressupost general, com en el cas d’enguany, l’executiu no pot fer front a les despeses de capital, a excepció de les transferències als comuns i de les despeses d’inversió previstes al Projecte de pressupost pendent d’aprovació, que ja s’havien aprovat amb el caràcter de despeses plurianuals, i que el cap de Govern, amb l’acord previ del Govern, pot fer efectives i pot posar en vigor, respectivament. En aquest cas, la Llei general de les finances públiques determina la pròrroga del pressupost de despesa corrent de l’exercici immediatament anterior i la posada en vigor dels crèdits aprovats amb caràcter plurianual, a més de l’autorització a l’executiu per fer efectives les transferències als comuns.

En conseqüència, el Govern no disposa de crèdits per fer front a les despeses d’inversió real esmentades, que actualment es xifren en un total de 141.624,14 euros.

El caràcter d’urgència i necessitat de la inversió esmentada queda justificat per la necessitat de fer front als treballs de manteniment de les instal·lacions i els equipaments que configuren el Cenatra, centre de control integral que des d’un únic sistema permet el control de túnels i àrees d’influència, el control de trànsit urbà i el control dels sistemes de trànsit interurbà. Aquest Centre permet l’optimització de les infraestructures viàries mitjançant la gestió de les vies (coordinació semafòrica, carrils reversibles, senyals variables, informació a l’usuari, etc.) i en millora les condicions de seguretat.

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 21 d’abril del 2010;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.