Carregant...
 

Llei 70/2010, del 22 de setembre, de crèdit extraordinari per finançar les despeses derivades de la instal·lació d’un ascensor i de la reposició i la millora del mobiliari de la sala de reunions de l’Ambaixada del Principat d’Andorra a Brussel·les


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 22 de setembre del 2010 ha aprovat la següent:

Llei 70/2010, del 22 de setembre, de crèdit extraordinari per finançar les despeses derivades de la instal·lació d’un ascensor i de la reposició i la millora del mobiliari de la sala de reunions de l’Ambaixada del Principat d’Andorra a Brussel·les

Exposició de motius

Durant l’exercici 2010, el Govern ha de fer front a la transferència de capital que ha de finançar, d’una banda, els treballs complementaris al contracte principal d’instal·lació d’un ascensor a l’ambaixada d’Andorra a Brussel·les, i d’altra banda, la reposició i millora del mobiliari de la sala de reunions de l’Ambaixada del Principat d’Andorra a Brussel·les.

Els treballs complementaris d’instal·lació d’un ascensor a l’Ambaixada d’Andorra a Brussel·les consisteixen a construir un accés a la planta segona per poder utilitzar les dependències durant l’execució de l’obra, canviar les portes manuals per portes automàtiques, modificar el sanitari del primer pis i col·locar enllumenat d’emergència, canviar la moqueta dels despatxos i de la sala de reunions i refer el sostre del despatx de la primera planta.

Paral·lelament, a causa del deteriorament de part del mobiliari existent a la sala de reunions, és necessari entapissar i reparar 28 cadires.

El Projecte de pressupost per a l’exercici 2010 preveia els crèdits necessaris per fer front a la transferència de capital que ha de finançar les despeses d’inversió real de l’Ambaixada del Principat d’Andorra a la UE, Benelux i països acreditats. Aquesta previsió incloïa els crèdits per finançar les despeses derivades de la instal·lació d’un ascensor i de la reposició i la millora del mobiliari de la sala de reunions de l’Ambaixada del Principat d’Andorra a Brussel·les.

Quan el Consell General no aprova la Llei del pressupost general, com en el cas d’enguany, l’executiu no pot fer front a les transferències de capital, a excepció de les transferències als comuns que el cap de Govern, amb l’acord previ del Govern, pot fer efectives d’acord amb la Llei general de les finances públiques. En conseqüència, el Govern no disposa de crèdits per finançar les despeses esmentades, que es xifren en 50.768,09 euros.

El caràcter d’urgència i necessitat de les despeses esmentades queda justificat per l’obligació del compliment de les clàusules del contracte establert amb l’empresa a la qual es van adjudicar els treballs d’obra esmentats, i també per la necessitat de reparar les cadires deteriorades, situades a la sala de reunions de l’Ambaixada.
LesLleis.com

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 12 de maig del 2010;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.