Carregant...
 

Llei 78/2010, del 25 d’octubre, de suplement de crèdit per fer front a la transferència corrent a l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA) per finançar el manteniment de les estacions nivometeorològiques del Centre d’Estudis de la Neu i la Muntanya d’Andorra (CENMA) per a l’exercici 2010


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 25 d’octubre del 2010 ha aprovat la següent:

Llei 78/2010, del 25 d’octubre, de suplement de crèdit per fer front a la transferència corrent a l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA) per finançar el manteniment de les estacions nivometeorològiques del Centre d’Estudis de la Neu i la Muntanya d’Andorra (CENMA) per a l’exercici 2010

Exposició de motius

El Govern ha de fer front enguany a les despeses corresponents al manteniment de les estacions nivometeorològiques del Centre d’Estudis de la Neu i la Muntanya d’Andorra (CENMA) per a l’exercici 2010.

El CENMA, un dels dos centres de recerca de l’Institut d’Estudis Andorrans, va completar l’any 2009 el desplegament definitiu de la seva xarxa d’estacions nivometeorològiques amb la finalitat de caracteritzar el clima, avançar en el coneixement del comportament dels fenòmens meteorològics i d’altres estudis centrats en el canvi climàtic.

La xarxa està formada per cinc punts d’observació que mesuren la temperatura, la precipitació, el vent, la humitat relativa, la radiació solar, la pressió atmosfèrica, el gruix de neu, la temperatura de la neu i la temperatura del sòl (variables mesurades per sensors automàtics instal·lats en pilones preparades per aguantar les condicions de l’alta muntanya).

La primera estació es va instal·lar el 2007 com a fase inicial al sector d’Aixàs a uns 1.600 m. Aquest mateix any l’IEA va adjudicar la implementació de la resta de la xarxa (4 estacions) seguint els paràmetres establerts pel CENMA (basats en altres xarxes existents a d’altres estats i les recomanacions de l’Organització Meteorològica Mundial-OMM). Aquestes estacions, després que els tècnics del CENMA elaboressin un treball de camp detallat, es van situar als estanys Forcats (2.600 m), a l’Estanyó (2.300 m), al bony de les Neres (2.100 m) i al sector de Perafita (2.400 m). El desplegament de la xarxa va requerir, doncs, de 3 fases: localització dels emplaçaments (estiu del 2007), execució de l’obra civil (primavera-estiu del 2008) i instal·lació dels sensors (tardor del 2008).

Un cop implementats els aparells, hi va haver un any de proves i de seguiment per detectar errors o mancances, i per homogeneïtzar l’estació d’Aixàs (un any més antiga) amb la resta de la nova xarxa. Aquest fet ha permès que el 2010 ja s’hagi començat a mesurar de forma contínua i definitiva amb la nova xarxa del CENMA que cobreix l’alta muntanya, i que s’hagin aportat dades de sectors on les condicions nivometeorològiques són molt característiques. Dades que, amb la xarxa, són contínues i homogènies.
LesLleis.com

Per aconseguir-ho, cal que des del CENMA es faci un seguiment per veure si els aparells funcionen correctament. En cas que no sigui així, s’ha de resoldre immediatament a través d’un manteniment, que consta d’actuacions correctives, de revisions generals i del buidatge de pluviòmetres totalitzadors.

Quan el Consell General no aprova la Llei del pressupost general, com en el cas d’enguany, la Llei general de les finances públiques determina la pròrroga del pressupost de despesa corrent de l’exercici immediatament anterior. Com que el pressupost del 2009 no preveia cap dotació per fer front a les despeses mencionades, enguany no es disposa de crèdits suficients per dotzenes parts per finançar-les.

Vist que el caràcter d’urgència i necessitat de la despesa esmentada es justifica pel fet que la xarxa d’estacions nivometeorològiques del CENMA requereix un manteniment anual a càrrec dels tècnics de l’empresa que la va instal·lar, i al qual s’ha de fer front a partir d’enguany;

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 12 de maig del 2010;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.