Carregant...
 

Llei 79/2010, del 25 d’octubre, de modificació de la Llei de creació i funcionament del raonador del ciutadà


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 25 d’octubre del 2010 ha aprovat la següent:

Llei 79/2010, del 25 d’octubre, de modificació de la Llei de creació i funcionament del raonador del ciutadà

Exposició de motius

La Convenció Internacional sobre els Drets de l’infant de 1989, ratificada pel Consell General el 21 de novembre de 1995, va suposar un gran avenç en la consideració del menor com a subjecte especialment protegit i autònom de drets. La Convenció estableix com a principi bàsic d’actuació de qualsevol institució, pública o privada, l’interès superior del menor.

Des de tots els sectors de la societat s’aspira a dotar d’una major protecció i seguretat jurídica als menors d’edat, de manera que s’articulin garanties pel real i efectiu exercici dels drets esmentats.

En aquest sentit, la creació de figures de comissionats parlamentaris que vetllin pel respecte dels drets dels menors d’edat, constitueix un bon complement per al reconeixement dels drets del menor.

Cal recordar que la Recomanació 1121 (1990) de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa, ja recomanava als Estats membres de considerar el nomenament d’un mediador especial pels menors, als efectes de poder informar-los dels seus drets i d’assessorar-los.

El Consell General ha volgut reforçar l’àmbit d’actuació del raonador del ciutadà introduint en el camp de la seva competència la Convenció sobre els Drets de l’infant, adoptada per l’Assemblea General de les Nacions Unides, el 20 de novembre de 1989.

Amb aquest objectiu es procedeix a la modificació de la Llei de creació i funcionament del raonador del ciutadà, de 4 de juny del 1998.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.