Carregant...
 

Llei 93/2010, del 16 de desembre, de mesures de promoció de l’activitat econòmica i social, i de racionalització i d’optimització dels recursos de l’Administració


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 16 de desembre del 2010 ha aprovat la següent:

llei 93/2010, del 16 de desembre, de mesures de promoció de l’activitat econòmica i social, i de racionalització i d’optimització dels recursos de l’Administració

Exposició de motius

L’estancament del creixement econòmic nacional, agreujat pel context de crisi de caràcter internacional, i les repercussions que té sobre el benestar de la ciutadania evidencien la necessitat de reforçar les accions inicialment previstes a la Llei 31/2008, del 18 de desembre, de mesures de reactivació econòmica, amb l’adopció de noves mesures més adaptades a una realitat econòmica i social canviant. D’altra part, algunes de les disposicions d’aquesta darrera Llei contenien mesures de caràcter excepcional i d’aplicació temporal, fet pel qual ja no són vigents al dia d’avui i, per tant, insuficients per contribuir a superar la situació tan difícil que planteja el marc econòmic actual. Aquestes consideracions han portat a valorar positivament l’adopció d’un nou text legislatiu que, tot i que reprèn algunes de les mesures de la Llei referida, modifica i amplia el contingut i l’abast de les accions que preveu.

La situació econòmica actual posa de manifest que és imprescindible un nou model econòmic, més sostenible, sustentat en el capital humà, la competitivitat i el coneixement, amb l’objectiu de garantir el benestar dels ciutadans actuals i encarar, amb bones perspectives, el futur de les noves generacions. Aquest nou model no ha d’implicar, però, la desaparició dels sectors més tradicionals de l’economia andorrana, sinó que n’ha de fomentar la modernització mitjançant l’ús de les noves tecnologies, la innovació i la recerca com a factors essencials per augmentar la productivitat i la competitivitat de les empreses andorranes.

La conjuntura actual imposa també l’aplicació rigorosa del principi d’austeritat pel que fa a la racionalització de la despesa de funcionament de l’Administració general i de les entitats parapúbliques.

Aquest text legislatiu recull mesures i disposicions que, necessàriament, han de modificar alguns aspectes de les regulacions actuals, així com el seu desplegament reglamentari per a la consecució dels objectius determinats.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.