Carregant...
 

Llei 12/2011, del 13 d’octubre, de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit per finançar les despeses derivades del funcionament i manteniment del nou edifici del Consell General


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 13 d’octubre del 2011 ha aprovat la següent:
LesLleis.com
llei 12/2011, 13 d’octubre, de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit per finançar les despeses derivades del funcionament i manteniment del nou edifici del Consell General

Exposició de motius

Les obres de les noves instal·lacions del Consell General van finalitzar durant el mes de gener del 2011, i el trasllat dels serveis del Consell General a les noves dependències va produir-se durant el mes de febrer. Durant aquest temps s’ha pogut constatar quines són les necessitats reals de funcionament i manteniment de l’edifici.

És especialment rellevant en aquesta previsió de despesa el fet que els pressupostos corresponents als exercicis 2010 i 2011 hagin estat pressupostos prorrogats per les despeses de funcionament i manteniment, això juntament amb la posada en marxa del nou edifici provoca una distorsió important de les necessitats que originàriament s’havien previst per a l’exercici 2009.

La posada en funcionament del nou edifici del Consell General ha provocat un augment evident de les despeses de funcionament i manteniment previstes en la Llei 2/2009, del 23 de gener, del pressupost per a l’exercici 2009. Despeses de manteniment que encara preveuen la casa del benefici, l’antiga casa de la Sindicatura, i també la Casa de la Vall, a més dels jardins i els entorns.
LesLleis.com
A més a més, s’aprofita la tramitació d’aquest suplement de crèdit, tenint en compte les eleccions generals passades i les futures eleccions comunals, per afegir-hi la previsió de confeccionar i poder reposar les medalles d’autoritat.

D’altra banda, s’ha hagut de donar de baixa un dels dos cotxes de què disposava el Consell General per repartir documentació al servei dels nuncis, i per aquest motiu també s’aprofita aquesta tramitació per preveure el crèdit suficient per adquirir un nou vehicle.

El caràcter d’urgència i de necessitat d’aquest Projecte de llei queda justificat per la necessitat que el Consell General pugui funcionar amb total normalitat.

Per aquest motiu, és necessari, a iniciativa de la Sindicatura, presentar aquest Projecte de llei de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit per finançar les despeses derivades del funcionament i manteniment del nou edifici del Consell General.
LesLleis.com
Vista la carta de la Sindicatura;

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 7 de setembre del 2011;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.