Carregant...
 

Llei 16/2011, del 24 de novembre, de crèdit extraordinari per fer front a la fase inicial del projecte d’implementació del passaport biomètric de segona generació relativa a l’adequació del sistema d’informació actual


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 24 de novembre del 2011 ha aprovat la següent:
LesLleis.com
Llei 16/2011, del 24 de novembre, de crèdit extraordinari per fer front a la fase inicial del projecte d’implementació del passaport biomètric de segona generació relativa a l’adequació del sistema d’informació actual

Exposició de motius

Enguany el Govern ha de fer front a la fase inicial del projecte d’implementació del passaport biomètric de segona generació relativa a l’adequació del sistema d’informació actual (programari i material) per continuar complint a partir del 2012 amb les mesures de seguretat d’aquests documents en consonància amb la legislació internacional (tant europea com de l’Organització d’Aviació Civil Internacional) i d’acord amb els requisits que s’exigeixen als països elegibles al Visa Waiver Program (VWP). Aquest programa permet als ciutadans dels països partícips viatjar als Estats Units per turisme o negocis per estades de 90 dies o menys sense sol·licitar un visat.

Les mesures de seguretat per als passaports han anat evolucionant del passaport convencional al passaport electrònic i al passaport biomètric de primera generació i, a partir del 2012, al passaport biomètric de segona generació.

El passaport biomètric de segona generació o també anomenat passaport EAC, comprèn, entre d’altres, la incorporació de les empremtes dactilars dels titulars dels passaports en el microxip incorporat -integració d’identificadors biomètrics- per tal de protegir-lo contra el seu ús fraudulent i d’establir un vincle fiable entre el document i el seu titular real.
LesLleis.com
Vist que el Govern no disposa dels crèdits necessaris per fer front a la fase inicial del projecte d’implementació del passaport biomètric de segona generació relativa a l’adequació del sistema d’informació actual (programari i material), xifrat en un import de 113.783 euros;
LesLleis.com
Vist que el Govern, per acord del 14 de setembre del 2011, ha aprovat un avenç de fons per un import total de 113.783 euros per fer front a les despeses esmentades per a la partida pressupostària següent: 340 Departament de Sistemes d’Informació-342 Àrea d’Innovació i Seguretat-PROJ0004 Consell i Planificació-64050 aplicacions informàtiques;

Vist que el caràcter d’urgència i la necessitat d’aquesta inversió queda justificat per la necessitat d’acomplir les noves mesures de seguretat per als passaports i que el termini per aplicar-les ha de ser a partir del 2012, en consonància amb la legislació internacional (tant europea com de l’Organització d’Aviació Civil Internacional) i d’acord amb els requisits que s’exigeixen als països elegibles al Visa Waiver Program (VWP);

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 14 de setembre del 2011;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.