Carregant...
 

Llei 20/2011, de l’1 de desembre, de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit per finançar les despeses de funcionament i d’inversió del Ministeri d’Educació i Joventut fins a la fi de l’exercici 2011


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 1 de desembre del 2011 ha aprovat la següent:
LesLleis.com
llei 20/2011, DE L’1 DE DESEMBRE, de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit per finançar les despeses de funcionament i d’inversió del Ministeri d’Educació i Joventut fins a la fi de l’exercici 2011

Exposició de motius

El Govern ha de fer front fins a la fi de l’exercici 2011 a les despeses dels carburants per a calefacció de les escoles, ja que l’increment del preu del gasoil, les condicions meteorològiques adverses de l’hivern i l’ampliació d’algunes infraestructures escolars fan que els imports previstos inicialment siguin insuficients per fer front a aquesta despesa, d’un import total de 264.113,84 €.

També ha d’assumir el finançament de les despeses que comporta millorar les instal·lacions de seguretat, i substituir i millorar la maquinària de diversos centres escolars, que està obsoleta i malmesa pel pas del temps, amb la finalitat d’obtenir unes òptimes condicions educatives. L’import que cal sol·licitar per finançar aquesta inversió suma un total de 29.246,67 €.
LesLleis.com
A més, el Govern ha de finançar la previsió de la facturació dels diversos programes de l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell del setembre al desembre, d’un import total de 104.239,97 €.

Així mateix, el Govern ha de fer front, de cara al curs escolar 2011-2012, a les despeses d’inversió necessàries per al bon funcionament dels centres escolars amb la finalitat d’adquirir material informàtic divers i de realitzar les instal·lacions imprescindibles per poder portar a terme els projectes de l’Àrea de Desenvolupament Tecnològic Educatiu, que garanteixin un servei adequat a tots els centres escolars dels tres sistemes educatius del país. L’import que cal sol·licitar per finançar aquesta inversió suma un total de 6.693,71 €.

El Ministeri d’Educació i Joventut no disposa d’inversió per poder mantenir actualitzats els materials curriculars en paper i donar resposta a l’alumnat dels tres sistemes educatius (andorrà, francès i espanyol). L’import que cal sol·licitar per finançar aquesta inversió suma un total de 6.100 €.

A més, el Govern ha de fer front enguany a les despeses corrents de la Universitat d’Andorra. Aquestes despeses inclouen activitats i projectes nous corresponents al desenvolupament del programa de doctorat, al desenvolupament del 3r curs del bàtxelor en ciències de l’educació, als ajuts a la mobilitat i a la reducció del 20% dels preus del crèdit de matrícula, d’un import total de 235.400 €.

I, per acabar, quant als convenis amb la Fundació Barcelona Graduate School of Economics (premi A. Calvó-Armengol) de l’any 2010 i amb la delegació d’ensenyament del bisbat d’Urgell per als cursos DECA, el Govern també ha de finançar un import total de 28.000 €.

Com a conseqüència de l’estancament del creixement econòmic nacional, dins del context d’una crisi d’àmbit internacional, la realitat social del Principat ha sofert un canvi substancial. A hores d’ara, no es pot fer front a totes les despeses mitjançant els crèdits definitius prorrogats en dotzenes parts del pressupost de l’exercici 2009, els quals enguany s’han finançat mitjançant crèdits retinguts o transferències d’altres partides del pressupost disponible.

Vist que el Govern no disposa de crèdits o no en disposa de manera suficient per fer front a les despeses de funcionament i d’inversió d’un import total de 673.794,19 euros;

Vist que el caràcter d’urgència i necessitat de les despeses de funcionament queda justificat pels compromisos ferms amb tercers com a conseqüència de contractes corresponents als subministraments i als serveis als quals s’ha de fer front abans de la fi de l’exercici 2011, i atesa la necessitat d’oferir un entorn de treball adequat i unes condicions educatives òptimes per als alumnes i els estudiants dels centres de l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell i de la Universitat d’Andorra;
LesLleis.com
Vist que el caràcter d’urgència i necessitat de les inversions esmentades queda justificat per la necessitat d’oferir als usuaris del Centre de Documentació i Recursos Pedagògics el material curricular actualitzat dels tres sistemes educatius i, així mateix, per la urgència d’adequar els edificis escolars en funció de les seves necessitats i mantenir i millorar les instal·lacions i els equipaments informàtics dels centres;

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 26 d’octubre del 2011;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.