Carregant...
 

Llei 1/2013, del 18 d’abril, de modificació de la tarifa general de taxes sobre el consum
Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 18 d’abril del 2013 ha aprovat la següent:

llei de modificació de la tarifa general de taxes sobre el consum

Exposició de motius

En els darrers anys l’Estat andorrà ha manifestat una clara voluntat de mantenir estables els diferencials de preus amb els països veïns en relació amb els preus del tabac. Amb aquesta voluntat i tenint en compte que les càrregues impositives que suporten els productes del tabac incideixen directament sobre el preu d’aquests productes, es modifiquen els tipus de gravamen aplicats sobre el tabac.
LesLleis.com

D’altra banda, cal posar en relleu que també es modifica el tipus de gravamen aplicable al tabac de pipa d’aigua, però en aquest cas es revisa el tipus de gravamen a la baixa, responent també a la mateixa voluntat política de mantenir els diferencials atès que la darrera modificació de la tarifa general de taxes sobre el consum, del 3 de juliol del 2012, va comportar una pèrdua de competitivitat d’aquest producte.

Vist l’article 12 de l’Acord entre la Comunitat Econòmica Europea i el Principat d’Andorra, del 28 de juny de 1990;

Vist que l’article únic de la Llei 12/2012, del 3 de juliol, de modificació de la tarifa general de taxes sobre el consum establia els tipus de gravamen aplicats als productes del tabac;

Vist l’article 2 de la Llei de taxes sobre el consum, del 30 de desembre de 1985;

Aquesta modificació consta d’un article únic amb els nous tipus de gravamen de les taxes sobre el consum aplicables al tabac, d’una disposició derogatòria i d’una disposició final.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.