Carregant...
 

Llei 13/2014, del 24 de juliol, de suplement de crèdit destinat a finançar les despeses de reforma del pavelló “Poliesportiu d’Andorra” per adaptar-lo als requisits de la lliga ACB de bàsquet


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 24 de juliol del 2014 ha aprovat la següent:

llei 13/2014, del 24 de juliol, de suplement de crèdit destinat a finançar les despeses de reforma del pavelló “Poliesportiu d’Andorra” per adaptar-lo als requisits de la lliga ACB de bàsquet

Exposició de motius

El Bàsquet Club Andorra ha jugat la temporada 2013-2014 en la segona categoria de la lliga espanyola de bàsquet (lliga Adecco LEB Oro), amb el resultat que ha guanyat aquesta competició. Aquesta posició li permet ascendir a la categoria més alta de la lliga espanyola (lliga ACB). Per poder competir en la màxima categoria espanyola, el pavelló esportiu on jugui habitualment el Bàsquet Club Andorra ha de complir certs requisits, estipulats en la normativa de la lliga ACB.

Complir els requisits que imposa la lliga ACB obliga a executar reformes substancials al pavelló “Poliesportiu d’Andorra”. Cap altre pavelló esportiu del país disposa de mides suficients per poder adaptar-se als requisits fixats per la lliga ACB, i les altres normatives aplicables en la matèria.

- Les obres de reforma que cal dur a terme al pavelló “Poliesportiu d’Andorra” es refereixen a l’ampliació màxima de l’aforament del pavelló, per la qual cosa és necessari enderrocar i retirar part o la totalitat dels mòduls prefabricats (situats rere ambdós cistelles), al reforç de la il·luminació de la pista, a dotar el pavelló de les instal·lacions electròniques exigides per la lliga ACB (marcadors, megafonia, etc…), a remodelar i ampliar els vestidors, a construir una zona sanitària i una sala de control antidopatge, a adequar els espais per a la premsa i ampliar els serveis higiènics d’acord amb el nou aforament.

- Aquestes obres han de respectar la voluntat de Govern de mantenir el caràcter poliesportiu del pavelló.

S’ha estimat preliminarment que executar les obres necessàries de reforma del Poliesportiu d’Andorra per complir els requisits reglamentats per la lliga ACB i les altres normatives aplicables en la matèria pot exigir una inversió de 970.000 €. Aquesta inversió, impossible de preveure en el moment d’elaborar el pressupost de l’exercici 2014, no pot ser posposada a propers exercicis perquè les obres han d’haver conclòs abans de l’inici de la temporada de bàsquet 2014-2015 (octubre del 2014).

Vist que el Govern no disposa dels crèdits suficients per fer front a les despeses esmentades, xifrades en
970.000 €;


Atès que l’obra de consolidació i reforma de l’antic edifici de Ràdio Andorra per ubicar-hi un museu –prevista en el pressupost de l’exercici 2014– no podria ser adjudicada fins al desembre perquè requereix passos previs –projecte museístic, en curs de finalització, i a continuació caldrà elaborar el projecte constructiu–; i que per aquest motiu ajornar l’obra a l’exercici 2015 suposaria un retard real de només dos mesos en l’execució de la iniciativa museística, perquè podria ser adjudicada al febrer;

Atès que la necessitat i la urgència de disposar de l’ampliació d’obra esmentada per un import de 970.000 € queden justificades per raons d’interès públic, perquè el fet que un equip andorrà jugui en la màxima categoria del bàsquet espanyol significarà, d’una banda, una promoció d’Andorra al país veí, i d’altra banda aportarà un flux regular de visitants espanyols que vindran a veure els partits que jugaran els equips dels quals són seguidors;
LesLleis.com

Vist que el Govern, per acord del 28 de maig del 2014, ha aprovat un avenç de fons per un import total de 970.000 €, destinat a finançar les obres necessàries de reforma del pavelló “Poliesportiu d’Andorra” per complir els requisits reglamentats per la lliga ACB i les altres normatives aplicables en la matèria, per a la partida següent: 320 Departament d’Ordenament Territorial- 326 Àrea d’Edificació Pública-60750-Construccions i equipament esportiu - 2012 -0000000002 Edificis Públics;

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 28 de maig del 2014;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.