Carregant...
 

Llei 27/2014, del 30 d’octubre, de taxes de l’Oficina de Patents (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 30 d’octubre del 2014 ha aprovat la següent:

llei 27/2014, del 30 d’octubre, de taxes de l’Oficina de Patents

Exposició de motius

Aquesta Llei desplega l’article 73 de la Llei de patents, que estableix que les taxes que es requereixen per al registre i el manteniment d’una patent, com també per a tota altra inscripció establerta en la Llei de patents, i per a tot altre servei que pugui efectuar l’Oficina de Patents, segons estableixi el Reglament d’execució de la Llei de Patents, s’han de fixar per llei.
Article 1
Creació
Es creen les taxes a les quals fa referència l’article 73 de la Llei de patents, les quals es regeixen per aquesta Llei i, si és el cas, per les disposicions reglamentàries que la despleguin.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.