Carregant...
 

Llei 38/2014, de l’11 de desembre, de modificació de la Llei d’ordenament del sistema educatiu andorrà del 9 de juny del 1994


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 11 de desembre del 2014 ha aprovat la següent:

llei 38/2014, de l’11 de desembre, de modificació de la Llei d’ordenament del sistema educatiu andorrà del 9 de juny del 1994

Exposició de motius

La Llei d’ordenament del sistema educatiu andorrà del 9 de juny del 1994 regula l’accés a les professions de mestre i professor. La professió docent requereix de competències professionals altament desenvolupades. És necessari que la formació inicial del docent sigui tan exigent com sigui possible, amb l’objectiu de tenir un cos educatiu d’excel·lència, capacitat per donar resposta als reptes actuals de l’ensenyament. En la línia de fomentar el creixement del coneixement és imprescindible anar augmentant aquesta exigència en un futur proper, més enllà dels límits de la modificació ara proposada.

L’entrada en vigor, el 16 de juliol del 2008, de la Llei 12/2008, del 12 de juny, d’ordenació de l’ensenyament superior, ha modificat l’estructura de les titulacions universitàries estatals sobre la base dels cicles establerts en el marc del sistema europeu d’ensenyament superior, amb la conseqüència que la titulació universitària de primer cicle a què es refereixen els articles 16, 28, 54 i 62 de la Llei d’ordenament del sistema educatiu andorrà ha de ser de bàtxel·lor, i la titulació universitària de segon cicle a què es refereixen els articles 38, 46 i 62 ha de ser de màster. L’ordenament jurídic no ha previst un període transitori de vigència per a les titulacions expedides, conforme a l’estructura de l’ensenyament superior anterior a la Llei 12/2008. En aquest sentit s’introdueix una Disposició transitòria que permet la validesa d’aquestes titulacions als efectes dels articles esmentats, fins que es deixin d’expedir titulacions d’acord amb els plans d’estudis anteriors a la Llei 12/2008.

Així mateix, caldrà preveure mesures per avaluar les competències professionals del personal docent amb una titulació anterior a la Llei 12/2008 per tal de reconèixer i validar la seva experiència professional.

D’altra banda, els articles 16 i 28 estipulen que per exercir de mestre es requereix una titulació universitària de primer cicle, el pla d’estudis de la qual contingui una part important de matèries d’àmbit didàctic i pedagògic. La redacció ha generat problemes d’interpretació que es pretenen resoldre en el sentit de no excloure les titulacions universitàries que continguin un dels dos àmbits.

Així mateix, l’article 28 regula que, per impartir les àrees de formació plàstica i musical i d’educació física i esportiva, i assegurar l’ensenyament de la llengua estrangera, cal posseir també l’especialització corresponent. L’evolució de l’oferta formativa universitària nacional i de l’entorn proper, d’ençà la publicació de la Llei, no permet reunir en una sola titulació universitària tots els requisits, amb la conseqüència que a la pràctica s’exigeixin dos titulacions de 1r cicle. D’aquesta manera, es modifiquen els requisits d’accés per reconèixer la formació i l’experiència en l’especialització, tot mantenint l’exigència d’una titulació universitària que garanteixi un nivell òptim de professionalització.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.