Carregant...
 


Correcció d’errata

Havent-se constatat un error de transcripció en l’índex de la Llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals, publicada en el BOPA núm. 3 del 10 de gener del 2019, es publica la correcció següent:
LesLleis.com

on hi figura:

“…
Disposició final quarta
Disposició final cinquena
Disposició final sisena
…”

ha de dir:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.