Carregant...
 

Reglament provisional de la distribució de l’energia elèctrica. (Text refós per LesLleis.com)


Transcripció de: MARQUÈS OSTE, Nemesi. Lleis i resolucions dels coprínceps i dels seus delegats (1900-1979). Andorra: Editorial Casal i Vall, 1980. (Col·lecció Monumenta Andorrana; núm. 7)


Nós, els Delegats Permanents de SS. EE. els Coprínceps,

Vist els nostres Decrets del 15 de febrer i del 28 de juliol de 1975;

De comú acord establim el present Reglament provisional de la distribució de l’energia elèctrica al Principat, com segueix:

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte Image

El present Reglament té per objecte la distribució de l’energia elèctrica, que actualment s’efectua per mitjà de les entitats que s’esmenten tot seguit, dins de la seva respectiva zona:
LesLleis.com

Forces Elèctriques d’Andorra
Nord Andorrà S.A.
Mútua Elèctrica d’Encamp
Mútua Elèctrica de Sant Julià de Lòria
Serveis Comunals d’Encamp, S.A.


Mostra redacció anterior, vigent del 1975 al 22/12/2010
Article 1. Objecte

El present Reglament té per objecte la distribució de l’energia elèctrica, la qual actualment s’efectua per mitjà dels organismes distribuïdors que s’esmenten tot seguit, dins de la seva respectiva zona, és a dir:

Electricitat Andorrana, S. A.
Nord Andorra, S. A.
Mútua Elèctrica d’Encamp.
Mútua Elèctrica de Sant Julià de Lòria.


Modificat per l’article 5 de la Llei 85/2010, del 18 de novembre, de mesures provisionals en relació al règim de l’energia elèctrica.


Article 2. Treballs de distribució

Els treballs de distribució comprenen, en general, el conjunt d’instal·lacions, que cada distribuïdor destina i aplica específicament a garantir el servei.
Article 3. Utilització dels treballs de distribució

Solament els distribuïdors tenen dret a utilitzar els treballs de les seves respectives instal·lacions.

Poden utilitzar dits treballs per a fornir energia elèctrica a tot servei connex, i per a alimentar en trànsit abonats que pertanyen a la xarxa general d’alimentació, a condició que aquests forniments no comportin impediment al bon funcionament del servei.

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.