Carregant...
 

Reglament provisional de la distribució de l’energia elèctrica.


Transcripció de: MARQUÈS OSTE, Nemesi. Lleis i resolucions dels coprínceps i dels seus delegats (1900-1979). Andorra: Editorial Casal i Vall, 1980. (Col·lecció Monumenta Andorrana; núm. 7)


Nós, els Delegats Permanents de SS. EE. els Coprínceps,

Vist els nostres Decrets del 15 de febrer i del 28 de juliol de 1975;

De comú acord establim el present Reglament provisional de la distribució de l’energia elèctrica al Principat, com segueix:

Capítol I. Disposicions generals

Art. 1. — Objecte.

El present Reglament té per objecte la distribució de l’energia elèctrica, la qual actualment s’efectua per mitjà dels organismes distribuïdors que s’esmenten tot seguit, dins de la seva respectiva zona, és a dir:
LesLleis.com

Electricitat Andorrana, S. A.
Nord Andorra, S. A.
Mútua Elèctrica d’Encamp.
Mútua Elèctrica de Sant Julià de Lòria.

Art. 2. — Treballs de distribució.

Els treballs de distribució comprenen, en general, el conjunt d’instal·lacions, que cada distribuïdor destina i aplica específicament a garantir el servei.
Art. 3. — Utilització dels treballs de distribució.

Solament els distribuïdors tenen dret a utilitzar els treballs de les seves respectives instal·lacions.

Poden utilitzar dits treballs per a fornir energia elèctrica a tot servei connex, i per a alimentar en trànsit abonats que pertanyen a la xarxa general d’alimentació, a condició que aquests forniments no comportin impediment al bon funcionament del servei.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.