Carregant...
 

Reglament d'estructura, organització i funcionament del Laboratori Central de Salut Pública (LCSP)


Edicte

Per tal de donar compliment a allò que disposa l’article vintè, apartat b), de la Llei d’Organització de l’Administració General, s’ordena la publicació del Reglament d’estructura, organització i funcionament del Laboratori Central de Salut Pública (LCSP), aprovat pel Govern en la sessió del dia 2 de juny de 1993.
LesLleis.com

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.

Andorra la Vella, 9 de juny de 1993

Òscar Ribas Reig

Reglament d’estructura, organització i règim de funcionament del Laboratori Central de Salut Pública (LCSP)

Preàmbul

Dins el marc de la Llei General de Sanitat del Molt Il.lustre Consell General de 20 de març de 1989 i d’acord amb el que disposa la Llei d’Organització de l’Administració General, el Govern, en la sessió de data 2 de juny de 1993, ha aprovat el present Reglament amb l’objectiu d’estructurar, organitzar i disposar el règim de funcionament del Laboratori Central de Salut Pública (LCSP).
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.