Carregant...
 

Correcció d’errata, del 23 de desembre de 1994, relativa al reglament de substàncies explosives, publicat al BOPA núm. 62, any 6