Carregant...
 

Edicte


Per tal de donar compliment a allò que disposa l’article vintè, apartat b), de la Llei d’organització de l’Administració general, s’ordena la publicació de la modificació del Reglament d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió, aprovat pel Govern en la sessió del dia 16 de novembre de 1994.

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.

Andorra la Vella, 6 de desembre de 1994

Oscar Ribas Reig
Cap de Govern en funcions

Modificació del Reglament d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió

Article únic

El Reglament d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió, aprovat pel Govern en la sessió del 2 de novembre de 1988, queda modificat i/o completat de la forma següent:
LesLleis.com

Els articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, el capítol de responsabilitats i sancions, els articles 2, 3, 5, 6 de l’annex núm I, els articles i/o apartats 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.1.1, 6.1.3, 6.4, 6.5, 8.2, 8.8.1, 8.10.1, 8.12.7, 8.13, 8.14.1, 8.14.6, els nous capítols 10 i 11 de l’annex núm II i els nous annexos núm. IV, V, VI i VII es redacten com segueix:

Generalitats

Article 1

L’objecte del present Reglament és definir les condicions que han de reunir les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, a fi de salvaguardar la seguretat de les persones, les coses i el medi ambient, i també evitar tota classe de pertorbacions al normal funcionament de la xarxa de distribució a la qual la instal·lació pugui estar connectada, possibles interferències a ones electromagnètiques i xarxes de comunicació, així com evitar afectar altres serveis.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.