Carregant...
 

Reglament d’organització i funcionament del Tribunal Constitucional, aprovat pel Ple del Tribunal en la seva sessió del dia 16 de desembre de 1994 (Text refós per LesLleis.com)


Títol primer. Dels magistrats i de les sessions del Tribunal

Article 1

Els magistrats del Tribunal Constitucional, una vegada designats i publicat el seu nomenament al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra i, abans de prendre possessió del càrrec, han de prestar jurament o promesa davant del Síndic General, amb la fórmula següent:

“Juro (o prometo) complir fidelment les meves funcions, amb tota imparcialitat, mantenir el secret de les deliberacions i votacions i guardar i fer guardar la Constitució”.
Article 2

El cessament en els càrrecs de president i vice-president i la seva presa de possessió es realitza davant del Ple del Tribunal en sessió única. El canvi en la Presidència o en la Vice-presidència es comunica als Coprínceps, al Síndic General i al Cap de Govern.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.