Carregant...
 

Decret de modificació del Reglament de creació de l’Oficina de Marques del Principat d’Andorra (OMPA)


Vist l’edicte de publicació del Reglament de creació de l’Oficina de Marques del Principat d’Andorra (OMPA), de data 6 de novembre de 1995, publicat al BOPA núm. 66/96,

Vista la conveniència de modificar les funcions encomanades al director de l’OMPA per tal d’assolir una màxima eficiència i una gestió responsable, i satisfer de la manera més ràpida les necessitats de gestió pròpies de l’OMPA,

Vista la necessitat de posposar la data en què l’OMPA començarà a rebre sol·licituds de registre de marca, per disposar d’un marge suficient per perfeccionar la formació dels futurs mandataris acreditats davant l’OMPA,

En execució de l’acord del Govern de data 2 de maig de 1995,

Decreto
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.