Carregant...
 

Reglament general del notariat (Text refós per LesLleis.com)


Vista la Llei del notariat, de data 28 de novembre de 1996;

Atès que les disposicions finals primera i segona de la Llei del notariat faculten el Govern a establir els mecanismes de funcionament de l’Arxiu General de Protocols i del Registre Central de Disposicions de Darrera Voluntat;

Atès que la disposició final quarta de la Llei del notariat faculta el Govern per aprovar el model uniforme de segell notarial;

Atès que la disposició final cinquena de la Llei del notariat faculta el Govern per desenvolupar reglamentàriament altres disposicions;

El Govern, a proposta del Ministeri d’Interior, per acord de data 20 de febrer de 1998, aprova el Reglament general del notariat.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.