Carregant...
 


Correcció d’errata

Vist que s’ha constatat un error de transcripció en la publicació del Reglament d’aplicació de la Llei del control de mercaderies sensibles, de data 21 d’abril de 1999, publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, núm. 24, any 11, de data 28 d’abril de 1999, aquest queda redactat com segueix:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.