Carregant...
 

Edicte


Per tal de donar compliment a allò que disposa l’article vintè, apartat b) de la Llei d’organització de l’administració general, s’ordena la publicació del Reglament de modificació del Reglament d’accessibilitat, aprovat pel Govern en la sessió del 19 de maig de 1999.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 26 de maig de 1999

Marc Forné Molné
Cap de govern

Reglament de modificació del Reglament d’accessibilitat

Exposició de motius

Des de la promulgació del Reglament d’accessibilitat, l’any 1995, s’ha constatat la necessitat d’ampliar l’accés als locals d’ús públic de les persones amb mobilitat reduïda.

Aquesta ampliació és conseqüència de les constatacions efectuades per la Comissió de Foment de l’Accessibilitat, i per tant, escau la modificació d’algunes parts del Reglament d’accessibilitat.

A proposta del Ministeri d’Ordenament Territorial i d’acord amb el Govern, en la sessió de 19 de maig de 1999 s’acorda la modificació de l’article 7.3 i dels annexos II, III A, III B i IV del Reglament d’accessibilitat.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.