Carregant...
 


Correcció d’errata

Vist que s’ha constatat un error en la modificació del Reglament d’execució de la Llei sobre la utilització dels signes d’Estat, publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra núm. 26, any 12, de data 24 de maig del 2000, en concret, en la seva Regla 5, Examen de fons per a les autoritzacions relatives a la utilització d’un nom o un signe d’Estat com a marca,




Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.