Carregant...
 

Reglament d’aplicació de la Llei general de l’allotjament turístic per a la classificació dels càmpings i per a la utilització del segell oficial de control i garantia “Placa de classificació dels càmpings d’Andorra” (Text refós per LesLleis.com)


Vista la Llei general de l’allotjament turístic, de data 30 de juny de 1998;

Vist que l’article 9 de la Llei general de l’allotjament turístic estableix que són càmpings aquells allotjaments turístics onstituïts en una unitat empresarial d’explotació dedicats a prestar allotjament, amb altres serveis de caràcter complementari o sense, a les persones en espais de terreny delimitats, dotats i condicionats per a la seva ocupació temporal, dedicats a la convivència agrupada de persones que pretenguin fer vida a l’aire lliure utilitzant com a allotjament tendes de campanya, caravanes i altres elements similars transportables, amb independència que la seva propietat correspongui als clients o al titular de l’explotació;

Atès que, en compliment de les disposicions de la Llei general de l’allotjament turístic, és procedent regular i fixar els requisits de la classificació dels càmpings;

Atès que la disposició final primera de la Llei general de l’allotjament turístic faculta el Govern per desplegar reglamentàriament el contingut de la dita Llei;

El Govern, a proposta del Ministeri de Turisme i Cultura, per acord de data 8 de novembre del 2000, aprova el Reglament de Classificació dels càmpings.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.