Carregant...
 

Reglament d’aplicació de la Llei general de l’allotjament turístic per a la classificació dels hotels i per a la utilització del segell oficial de control i garantia “Placa de classificació dels hotels d’Andorra” (Text refós per LesLleis.com)


Vista la Llei general de l’allotjament turístic, de data 30 de juny de 1998;

Vist que l’article 4 de la Llei general de l’allotjament turístic estableix que són establiments hotelers aquells allotjaments constituïts en una unitat empresarial d’explotació dedicats a prestar allotjament, amb altres serveis de caràcter complementari o sense, a les persones en estances del tipus habitacions o apartaments i sota règim de funcionament que inclou la neteja diària de totes les seves unitats i dependències;

Vist que l’article 5 de la dita Llei distribueix els establiments hotelers en tres grups: hotels, hostals o residències i pensions;

Atès que, en compliment de les disposicions de la Llei general de l’allotjament turístic, és procedent regular i fixar els requisits de la classificació dels hotels;

Atès que la disposició final primera de la Llei general de l’allotjament turístic faculta el Govern per desplegar reglamentàriament el contingut de la dita Llei;

El Govern, a proposta del Ministeri de Turisme i Cultura, per acord de data 8 de novembre del 2000, aprova el Reglament de classificació dels hotels.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.