Carregant...
 

Reglament d’aplicació de la Llei general de l’allotjament turístic per a la classificació dels refugis de muntanya i per a la utilització del segell oficial de control i garantia “Placa de classificació dels refugis de muntanya d’Andorra” (Text refós per LesLleis.com)


Vista la Llei general de l’allotjament turístic, de data 30 de juny de 1998;

Vist que l’article 10 de la Llei general de l’allotjament turístic estableix que són establiments complementaris d’allotjament turístic els que oferint allotjament als usuaris turístics no s’integren en cap dels grups d’establiments hotelers (hotels, hostals o residències i pensions), apartaments turístics (apartaments, aparthotels, xalets i bungalous) i càmpings;

Vist que el mateix article 10 de la dita Llei distribueix els establiments complementaris d’allotjament turístic en tres grups: albergs, cases de colònies i refugis de muntanya;

Atès que, en compliment de les disposicions de la Llei general de l’allotjament turístic, és procedent regular i fixar els requisits de la classificació dels refugis de muntanya;

Atès que la disposició final primera de la Llei general de l’allotjament turístic faculta el Govern per desplegar reglamentàriament el contingut de la dita Llei;

El Govern, a proposta del Ministeri de Turisme i Cultura, per acord de data 8 de novembre del 2000, aprova el Reglament de classificació dels refugis de muntanya.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.