Carregant...
 

Reglament d’aplicació de la Llei general de l’allotjament turístic per la classificació dels aparthotels i la utilització del segell oficial de control i garantia “Placa de classificació dels aparthotels d’Andorra” (Text refós per LesLleis.com)


Vista la Llei general de l’allotjament turístic, de data 30 de juny de 1998;

Vist que l’article 6 de la Llei general de l’allotjament turístic estableix que són apartaments turístics aquells allotjaments ubicats en habitatges, cases, pisos, dotats de mobiliari, instal·lacions, serveis i equips per la preparació, conservació i consum d’aliments freds i calents, en què professionalment i habitual s’ofereix allotjament a les persones;

Vist que l’article 8 de la dita Llei distribueix els establiments dedicats a l’activitat d’apartaments en quatre grups: apartaments, aparthotels, xalets i bungalous;

Atès que, en compliment de les disposicions de la Llei general de l’allotjament turístic, és procedent regular i fixar els requisits de la classificació dels aparthotels;

Atès que la disposició final primera de la Llei general de l’allotjament turístic faculta el Govern per desplegar reglamentàriament el contingut de la dita Llei;

El Govern, a proposta del Ministeri de Turisme i Cultura, per acord de data 8 de novembre del 2000, aprova el Reglament de classificació dels aparthotels.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.