Carregant...
 

Decret d’aprovació del reglament d’aplicació de la Llei general de l’allotjament turístic per a la classificació dels establiments de lloguer de bungalous


Vist la Llei General de l’Allotjament Turístic, de data 30 de juny de 1998;

Vist el Reglament d’aplicació de la Llei general de l’allotjament turístic per a la classificació dels establiments de lloguer de bungalous;

Vistes les dificultats constatades per a l’autoqualificació dels bungalous existents al Principat;

Vist que aquest fet suposa una inadequació de la normativa a la realitat dels càmpings d’Andorra;

A proposta del Ministre de Turisme i Cultura, el Govern en la seva sessió de data 7 de novembre del 2001 aprova el Reglament de Classificació dels establiments de lloguer de bungalous.
Article Únic

S’aprova el Reglament de Classificació dels establiments de lloguer de bungalous, que entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.