Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament de modificació del Reglament de classificació administrativa de contractistes, del 31 de desembre del 2002


Vist el Decret d’aprovació del Reglament de classificació administrativa de contractistes, del 31 de desembre del 2002;

Vist que la disposició addicional del Reglament estableix que les entitats parapúbliques o de dret públic i altres organismes dependents de l’Administració general han de presentar al Govern, en el termini de tres mesos des de l’entrada en vigor del Reglament, una proposta d’adaptació al seu funcionament específic;

Atesa la necessitat de perllongar el termini previst a la disposició addicional del Reglament de classificació administrativa de contractistes;

El Govern, en la sessió del 14 de maig del 2003, a proposta de la ministra de Finances,

Decreta
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.