Carregant...
 

Reglament de selecció, promoció i carrera professional de l’Administració general (Text refós per LesLleis.com)Capítol I. Aspectes generals

Article 1
Objecte
Aquest Reglament té per objecte:

a) Definir els criteris bàsics del sistema de provisió de llocs de treball interns i externs, i de promoció professional dins de l’Administració general, tant dels cossos especials com del Cos General.

b) Regular els procediments de provisió de llocs de treball i de promoció professional del personal que presta servei en l’Administració general.

c) Establir les eines i els instruments de suport del sistema de provisió de llocs de treball.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.