Carregant...
 

DEROGAT

Decret, del 27 d'abril del 2005, d'aprovació del Reglament d'aplicació de la Llei de impost de mercaderies indirecte, del 26 de juny de 1991