Carregant...
 

Decret de modificació dels annexos del Reglament de regulació de la Comissió Nacional de Valoració (CONAVA) i d’establiment dels criteris i barems per al diagnòstic i la valoració de les disfuncions, les discapacitats i els handicaps


Vista la Llei 15/2003 qualificada de protecció de dades personals del 18 de desembre del 2003;
LesLleis.com

Vist el Reglament de regulació de la Comissió Nacional de Valoració (CONAVA) i d’establiment dels criteris i barems per al diagnòstic i la valoració de les disfuncions, les discapacitats i els handicaps del 10 de juny del 2004;

Atès que l’experiència de l’aplicació del dit Reglament ha permès identificar alguns aspectes dels annexos que són susceptibles de millores tècniques per tal de facilitar als sol·licitants la tramitació de les sol·licituds i, als tècnics que intervenen, l’elaboració de les tasques que tenen encomandes;

Atesa aquesta necessitat i després de consultar la Comissió Nacional de Valoració (CONAVA) i els membres de les entitats representants de persones amb discapacitat al Consell Nacional de la Discapacitat (CONADIS);

A proposta de la ministra de Salut, Benestar Social i Família, i en execució de l’acord del Govern del 13 de desembre del 2006,

Decreta
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.