Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament de modificació del Reglament d’aplicació de la Llei 5/2004, del 14 d’abril, del Codi de Duana - L’admissió temporal


Exposició de motius

Atès que l’article 8 del Reglament d’aplicació de la Llei 5/2004, del 14 d’abril, del Codi de Duana - L’admissió temporal, del 2 de març del 2005, estableix el concepte, l’atorgament i les condicions del benefici del règim de l’admissió temporal en exoneració total dels drets a la importació per al material medicoquirúrgic i de laboratori que hagi estat objecte d’un enviament ocasional a títol de préstec gratuït i destinat a finalitats de diagnòstic o terapèutiques;

Atès que el Reglament d’aplicació de la Llei 5/2004 del 14 d’abril, del Codi de Duana - L’admissió temporal estableix el benefici del règim de l’admissió temporal en exoneració total dels drets a la importació únicament a efectes d’un enviament ocasional i/o d’una circumstància excepcional;

Atès que des de l’entrada en vigor del Reglament d’aplicació de la Llei 5/2004 del 14 d’abril, del Codi de Duana - L’admissió temporal, del 2 de març del 2005, s’ha evidenciat per motius de salut pública, la necessitat d’establir unes condicions d’atorgament que recullin aquests supòsits de fet, per poder atorgar el règim en exoneració total dels drets a la importació del material que no s’hagi utilitzat en intervencions quirúrgiques relatives a la implantació de pròtesis durant la seva estada al Principat d’Andorra i donant lloc d’aquest fet a la posada al consum únicament del material utilitzat;

A proposta del ministre de Presidència i Finances, el Govern, en la sessió del 20 de juny del 2007, aprova el Reglament de modificació del Reglament d’aplicació de la Llei 5/2004, del 14 d’abril, del Codi de Duana - L’admissió temporal.
Article únic

S’aprova el Reglament de modificació del Reglament d’aplicació de la Llei 5/2004, del 14 d’abril, del Codi de Duana - L’admissió temporal, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.