Carregant...
 

Reglament pel qual es regula la gestió dels residus carnis


Capítol primer. Objecte, definicions, classificació i àmbit d’aplicació

Article 1
Objecte
L’objectiu d’aquest Reglament és regular la gestió dels residus carnis i la gestió dels cadàvers d’animals generats per les activitats ramaderes, les activitats derivades de la gestió de la fauna salvatge, les activitats veterinàries, les indústries i els establiments en els quals es duguin a terme activitats de producció i transformació de carns i altres activitats que puguin generar residus similars, amb la finalitat de garantir la protecció tant de les persones directament exposades com de la salut pública, la defensa del medi ambient i la preservació dels recursos naturals.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.