Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament de modificació del Reglament d’ajudes a l’esport, del 12 de juliol del 2000


Exposició de motius

El Reglament d’ajudes a l’esport, del 12 de juliol del 2000, estableix el pagament per avançat i en dues parts –durant el primer trimestre el 50% de l’ajuda atorgada i durant el tercer trimestre el 50% restant– de les ajudes públiques a les entitats esportives legalment constituïdes i federades, als esportistes i als tècnics andorrans o residents a Andorra –sempre mitjançant una associació esportiva–, així com al COA.
LesLleis.com

La majoria de les vegades aquests terminis de pagament no coincideixen amb les dates de venciment de les obligacions de les entitats beneficiàries dels ajuts. Aquesta circumstància fa que les necessitats de tresoreria vagin variant durant l’exercici i que, concretament, augmentin els mesos de l’exercici en què la part de les obligacions contretes s’incrementa en relació amb els drets pendents de cobrar, que corresponen majoritàriament a les ajudes que regula el Reglament d’ajudes a l’esport.

Atesa la necessitat d’adaptar el pagament de les ajudes a l’esport a les necessitats de tresoreria de les entitats beneficiàries, a proposta de la ministra d’Educació, Formació Professional, Joventut i Esports, el Govern, en la sessió del 23 d’abril del 2008, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.