Carregant...
 


Correcció d’errata

Vist que s’ha constatat un error en el paràgraf cinquè de l’article 12 del Decret del 12 de novembre del 2008, de modificació del Reglament regulador de la inspecció tècnica de vehicles, publicat al BOPA núm. 84, any 20, en data 11 de novembre del 2008, es fa pública la correcció d’errata següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.