Carregant...
 


Correcció d’errata

Vist que s’ha constatat un error en l’Annex núm. III Classificació i definició internacional de vehicle a motor i remolcs per categories d’homologació, del Decret de modificació del Reglament regulador de la inspecció tècnica de vehicles del 12 de novembre del 2008, publicat al BOPA núm. 84, any 20, del 19 de novembre del 2008, es fa pública la correcció d’errata següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.