Carregant...
 


Reglament d’impostos especialsCapítol primer. Disposicions generals

Article 1
Àmbit d’aplicació
1. Aquest Reglament regula el desplegament de la Llei 27/2008, del 20 de novembre, d’impostos especials, i desenvolupa les obligacions formals que han d’acomplir els obligats tributaris així com el sistema de gestió, liquidació i control dels impostos esmentats.

2. El compliment de les obligacions establertes en aquest Reglament s’entén sense perjudici de les establertes en les lleis de referència i altres disposicions que resultin aplicables.
Article 2
Operacions no subjectes
Els supòsits de no subjecció que estableix la Llei d’impostos especials, es regulen d’acord amb la normativa duanera aplicable a cada règim duaner suspensiu.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.