Carregant...
 

Reglament de control de la contaminació atmosfèrica (Text refós per LesLleis.com)


Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte

L’objecte del present Reglament d’acord amb els objectius generals establerts per la Llei és:
LesLleis.com

a) Regular les activitats i les situacions que produeixen contaminació atmosfèrica.
b) Establir, regular i controlar les activitats potencialment contaminants de l’atmosfera.
c) Definir i fixar objectius de qualitat de l’aire i les modalitats d’informació al públic.
d) Determinar eines i mecanismes per vigilar i corregir les situacions de contaminació atmosfèrica.

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.