Carregant...
 

Reglament de control de la contaminació atmosfèrica


Capítol primer. Disposicions generals

Article 1
Objecte
L’objecte del present Reglament d’acord amb els objectius generals establerts per la Llei és:
LesLleis.com

a) Regular les activitats i les situacions que produeixen contaminació atmosfèrica.
b) Establir, regular i controlar les activitats potencialment contaminants de l’atmosfera.
c) Definir i fixar objectius de qualitat de l’aire i les modalitats d’informació al públic.
d) Determinar eines i mecanismes per vigilar i corregir les situacions de contaminació atmosfèrica.

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.