Carregant...
 

Reglament del Registre de Fundacions i del Protectorat


Títol I. El Registre de Fundacions

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1
Objecte i finalitat del Registre
El Registre té per objecte la inscripció de les fundacions creades d’acord amb la Llei 11/2008, del 12 de juny, de fundacions, així com la inscripció, la constatació i el dipòsit dels actes, els negocis jurídics i els documents relatius a les mateixes fundacions.

El Registre de Fundacions té per finalitat garantir la publicitat de les fundacions que es creen i actuen a Andorra, d’acord amb l’article 35 de la Llei 11/2008.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.