Carregant...
 

Reglament regulador dels tallers per a la instal·lació i la reparació del tacògraf digital (Text refós per LesLleis.com)Article 1 Image
Objecte
Aquest Reglament té per objecte establir els requisits tècnics i les normes d’actuació que han de complir els tallers per instal·lar i reparar el tacògraf digital que han de portar els vehicles de transport de mercaderies de més de 3.500 quilograms de pes màxim autoritzat o de passatgers de més de deu places, inclosa la del conductor. El tacògraf digital és obligatori en els vehicles de nova matriculació a partir de l’1 de setembre del 2010.

Mostra redacció anterior, vigent del 15/10/2009 al 28/07/2010
Article 1
Objecte


Aquest Reglament té per objecte establir els requisits tècnics i les normes d’actuació que han de complir els tallers per instal·lar i reparar el tacògraf digital que han de portar els vehicles de transport de mercaderies de més de 3.500 quilograms de pes màxim autoritzat o de passatgers de més de deu places, inclosa la del conductor. El tacògraf digital és obligatori en els vehicles de nova matriculació a partir de l’1 de gener del 2010.

Modificat per l’article 1 del Reglament, del 21 de juliol del 2010, que modifica el Reglament regulador dels tallers per a la instal·lació i la reparació del tacògraf digital, del 8 d’abril del 2009.


Article 2
Àmbit d’aplicació
Està sotmès a l’aplicació d’aquest Reglament el taller que vol instal·lar i reparar tacògrafs digitals (en endavant, taller). El taller ha de ser un taller de reparació de vehicles amb activitat mecànica o elèctrica que tingui una habilitació d’un fabricant de tacògrafs digitals i que disposi dels mitjans per fer les operacions esmentades.

La reparació d’un tacògraf digital es fa a través del fabricant del tacògraf digital, per compte del taller.

En el cas dels tallers autoritzats per a la instal·lació i la reparació de tacògrafs analògics, poden sol·licitar l’autorització per a la instal·lació i la reparació de tacògrafs digitals.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.