Carregant...
 

Decret


Exposició de motius

Vistes les modificacions introduïdes pel Decret d’estructuració dels ministeris del Govern i delimitació de les seves competències, de l’1 de juliol del 2009;

Vist l’article 3 del Reglament de classificació administrativa de contractistes, del 31 de desembre del 2002, en què es regula la composició de la Junta de Contractació Administrativa;

Atesa la necessitat de modificar la composició de la Junta de Contractació Administrativa;

A proposta del ministre d’Economia i Finances, el Govern, en la sessió del 29 de juliol del 2009,

Decreta
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.