Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el reglament regulador de prestacions familiars

 Avís

L’objecte d’aquest reglament quedarà suprimit per l’article 85 de la Llei 18/2014, del 24 de juliol, de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social que entrarà en vigor l’1 de març del 2015.

Exposició de motius

La Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social crea la branca de prestacions familiars com a element de millora de les prestacions del sistema de seguretat social, ampliant-lo en un vessant que la normativa anterior no contemplava.

Les prestacions familiars es configuren com a prestacions econòmiques adreçades a compensar de manera parcial les despeses que deriven dels fills i de les persones amb discapacitat a càrrec i les del naixement o adopció d’un fill en famílies amb un determinat nivell d’ingressos econòmics.

A proposta de la ministra de Salut, Benestar i Treball, el Govern, en la sessió del 4 de novembre de 2009, aprova aquest Decret:
Article únic

S’aprova el Reglament pel qual es regula el procediment per a la sol·licitud i obtenció de les prestacions familiars que entra en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, sense perjudici de produir efectes des de l’entrada en vigor de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, per tot allò que sigui favorable als assegurats.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.