Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament regulador de les prestacions de reembossament de despeses de desplaçament i d’allotjament


El capítol segon, del títol segon, del llibre tercer de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social estableix en l’article 132 les prestacions de reembossament destinades a compensar les persones assegurades.

Entre aquestes prestacions s’inclouen les despeses de desplaçament i d’allotjament i d’un acompanyant per rebre atenció sanitària.

Reglamentàriament s’han d’establir les condicions per al reembossament d’aquestes despeses.

A proposta de la ministra de Salut, Benestar i Treball, el Govern, en la sessió del 9 de desembre del 2009, aprova aquest Decret:
Article únic

S’aprova el Reglament regulador de les prestacions de reembossament de despeses de desplaçament i d’allotjament que entra en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, sense perjudici del que estableix la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, per tot allò que sigui favorable als assegurats.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.