Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament regulador del càlcul de prestacions


Les prestacions econòmiques de la branca general que estableix el títol segon del llibre tercer de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, requereixen una base de càlcul per determinar-ne l’import.

Reglamentàriament s’ha de desenvolupar l’article 121 de la Llei esmentada, que regula la base de càlcul de les prestacions.

A proposta de la ministra de Salut, Benestar i Treball, el Govern, en la sessió del 13 de gener del 2010, aprova aquest Decret.
Article únic

S’aprova el Reglament regulador del càlcul de prestacions, que entra en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, sense perjudici de produir efectes des de l’entrada en vigor de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, per tot el que sigui favorable als assegurats.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.