Carregant...
 

Decret d’aprovació de la modificació de l’article 4 del Reglament d’aplicació de la Llei general de l’allotjament turístic per a la classificació dels establiments de lloguer de xalets d’allotjament turístic i per a la utilització del segell oficial de control i garantia “Placa de classificació dels establiments de lloguer de xalets d’allotjament turístic d’Andorra”


Exposició de motius

Vista la Llei general de l’allotjament turístic, del 30 de juny de 1998;

Vist el Reglament d’aplicació de la Llei general de l’allotjament turístic per a la classificació dels establiments de lloguer de xalets d’allotjament turístic i per a la utilització del segell oficial de control i garantia “Placa de classificació dels establiments de lloguer de xalets d’allotjament turístic d’Andorra”, del 8 de novembre del 2000.

Atès que és necessari modificar el reglament per facilitar l’accés del tipus xalets a l’oferta d’allotjament turístic d’Andorra.

A proposta del Ministeri de Turisme, Comerç i Indústria, el Govern, en la sessió del 22 de setembre del 2010,

Acorda
Article únic

Aprovar la modificació de l’article 4 del Reglament d’aplicació de la Llei general de l’allotjament turístic per a la classificació dels establiments de lloguer de xalets d’allotjament turístic i per a la utilització del segell oficial de control i garantia “Placa de classificació dels establiments de lloguer de xalets d’allotjament turístic d’Andorra”, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.