Carregant...
 

REGLAMENT ENERGÈTIC EN L’EDIFICACIÓ (Text refós per LesLleis.com)


Article 1. Objecte

L’objecte d’aquest Reglament és establir les prescripcions administratives i tècniques relatives a les prestacions energètiques en l’edificació i a la utilització de sistemes de producció tèrmics o elèctrics mitjançant instal·lacions per la captació, l’aprofitament i l’ús de diverses fonts d’energies renovables i d’hidrocarburs, per fixar les condicions tècniques mínimes que han de garantir els requisits de durabilitat, fiabilitat, seguretat i eficiència energètica.

En determinats projectes es podran adoptar, per al desenvolupament tecnològic, solucions diferents de les exigides en aquest Reglament, sempre que se’n justifiquin suficientment la necessitat i que no impliquin una disminució de les exigències mínimes de qualitat especificades al mateix Reglament.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.