Carregant...
 

Reglament d’aplicació de la Llei 92/2010, del 16 de desembre, d’horaris comercials i de dret al descans setmanal en diumenge per a les persones que treballen en el comerç, modificada per la Llei 07/2011, del 12 d’agost
Capítol primer. Disposicions generals

Article 1
Àmbit d’aplicació
1. Aquest Reglament regula el desplegament de l’impost sobre l’activitat dels comerços que vulguin obrir fins a 24 hores, previst en l’article 5 de la Llei 92/2010, del 16 de desembre, d’horaris comercials i de dret al descans setmanal en diumenge per a les persones que treballen en el comerç, modificada per la Llei 07/2011, del 12 d’agost; i desenvolupa les obligacions formals que han d’acomplir els obligats tributaris i el sistema de gestió, liquidació i control d’aquest impost.
LesLleis.com
2. També estableix els criteris, els requisits i les particularitats que ha de contenir la publicitat que els comerços han d’oferir sobre els seus horaris comercials, d’acord amb l’article 7 de la Llei 92/2010, del 16 de desembre, d’horaris comercials i de dret al descans setmanal en diumenge per a les persones que treballen en el comerç, modificada per la Llei 07/2011, del 12 d’agost.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.